Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Priedīte” ir Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Priedīte” darba uzdevumi cieši saistīti ar MK noteikumu un citu normatīvo aktu noteiktajām prasībām.

Jaunumi