Par mums

1998.gada 26.februārī ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.106 uz Daugavpils 31. diennakts pirmsskolas izglītības iestādes bāzes tika izveidots Bērnunams-patversme “Priedīte”.

1998.gada 1.aprīlī Bērnunams-patversme “Priedīte” sāka uzņemt bērnus, kas arī skaitās par iestādes atklāšanas dienu. Pirmajā pastāvēšanas gadā bērnunamā dzīvoja 20 pirmsskolas vecuma bērni un 47 skolas vecuma bērni.

2011.gada 1.janvārī Bērnunams-patversme “Priedīte” kļuva par Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību un tika apvienots ar Bērnunamu “Auseklītis”.

2015.gada 1.janvārī Bērnunams-patversme “Priedīte” reģistrēja sociālo pakalpojumu sniegšanu, ka patstāvīga iestāde.

2018.gada 03.septembrī Bērnunamā-patversmē “Priedīte” tika atvērts Dienas centrs, kur ir reģistrēti 15 bērni ar īpašām vajadzībām.

Uzdevumi:

 • Sniegt bērniem palīdzību un atbalstu
 • Nodrošina nepieciešamos apstākļus bērnu vispusīgai attīstībai
 • Nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību
 • Nodrošina izglītības apgūšanu, nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus
 • Atbalsts un veicināšana bērnu atgriešanai, nodošanai ģimenē
 • Sagatavošana patstāvīgai dzīvei

 

Darbinieki regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, sadarbojas ar biedrībām, piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos:

 • 30.04.19. – 5 speciālisti apmeklēja kustības “Plecs” semināru, bērnunams “Priedīte” turpina sadarbību, lai palīdzētu bērniem atrast ģimenes.
 • 30.04.19. – 2 administrācijas pārstāvji apmeklēja reģionālo sapulci par  Deinstitucionalizācijas jautājumiem.
 • 03.05.19. – Bērnunama “Priedīte” vadītāja un vecākā sociālā darbiniece piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā Valmierā un Rīgā.
 • 10.05.19. – Administrācijas darbinieku tikšanās ar datu aizsardzības specialistu J. Rutku
 • 15.05.19. – Mūs apmeklēja ciemiņi no Rīgas domes Labklājības departamenta, kuri iepazinās ar mūsu dzīvi, it īpaši viņus interesēja mūsu Dienas Centra darbs.
 • 16.05.19. – Mūs apmeklēja Daugavpils pilsētas bāriņtiesas pārstāvji, kuri uzaicināja projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” vadītāju Santu Upīti. Viņa pastāstīja bērniem par iespējām piedalīties pasākumos un sporta nodarbībās. Mēs jau izmantojam doto programmu, apmeklējot biatlona (rollerslēpes) un orientēšanas sekcijas.
 • 23.05.19. – Bērnunamu-patversmi “Priedīte” apmeklēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A. Zdanovskis.
 • 28.05.19. – Bērnunama-patversmes “Priedīte” administrācijas darbinieki tikās ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas pārstāvjiem par Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja apmeklējumu.
 • 31.05.19. - Bērnunama-patversmes “Priedīte” administrācijas darbinieki darba grupas sastāvā apmeklēja Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju.
 • 21.06.19. - Bērnunamu-patversmi “Priedīte” apmeklēja Daugavpils pilsētas domes deputāte N. Kožanova.
 • 01.07.19. - Bērnunama-patversmes “Priedīte” psiholoģe un vecākā sociālā darbiniece piedalījās Rīgas konsultatīvas komitējas sanāksmē.
 • 17.07.19. -  Bērnunamu-patversmi “Priedīte” apmeklēja Personas datu aizsardzības speciālists J. Rutka.
 • 01.08.19. - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Bērnunams-patversme “Priedīte”” nosaukuma maiņa uz “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem “Priedīte”” (Labklājības ministrijas 01.08.2019. lēmums Nr. 41-2-02.2/212).
 • 03.09.19. - Sociālo pakalpojumu centru bērniem un jauniešiem “Priedīte” apmeklēja Sociālās komitējas priekšsēdētāja H. Soldatjonoka un Sociālās komitējas priekšsēdētājas vietniece N. Kožanova.
 • 04.09.19. – Tikšanās ar Atbalsta grupu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri plāno uzsākt patstāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas. Piedalījās - Sociālā dienesta, Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” pārstāvji un Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” audzēknis.

 • 06.09.19., 12.09.19., 26.09.19. – Tika organizēti Bērnu tiesību aizsardzības kursi Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” darbiniekiem.
 • 12.10.19. – Uzsākām apmeklēt Programmēšanas pamatu nodarbības, ko piedāvāja brīvprātīgi vadīt mūsu pilsētas iedzīvotājs.
 • 28., 29., 30.10.19. - Tiek organizēti “Kompetenta emocionāli traumēta bērna aprūpētāja” kursi Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” darbiniekiem.
 • 10.12.19. - Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” darbinieki piedalījās kovīzijā Naujenes bērnunamā, kopā ar Krāslavas un Naujenes sociālo pakalpojumu jomas pārstāvjiem.
 • 28.01.2020. – Starpinstitucionālās sadarbības komandas sapulce SPC “Priedīte”, piedalījās – Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta pārstāvji un SPC “Priedīte” administrācijas darbinieki un audzēkņi.
 • 04.02.2020. – Seminārs “Emocionālā inteliģence. Emociju vadība” I daļa, SPC “Priedīte” darbiniekiem, pasniedzēja T. Uzole.
 • 28.02.2020. – Seminārs “Palīdzam bērnam ar autismu. Kas jauns?” par darbu ar bērniem-austistiem, pasniedzēja T. Meņa. (Liepājas ielā 4, Dienas centrs “Saskarsme”).
 • 04.03.2020. – Seminārs “Emocionālā inteliģence. Emociju vadība" II daļa, SPC “Priedīte” darbiniekiem, pasniedzēja T. Uzole.
 • 04.06.2020. – Apmācības “Ka saglabāt dzīves kvalitāti, saskaroties ar nekontrolētām urīna noplūdēm”, biedrība “Inko Centrs”, "Tena" produkcija.
 • 12.06.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 26.06.2020. – Apmācības “Mūsdienīga ādas aprūpes nodrošināšana”, SIA “TZMO Latvija”, “Seni” produkcija.
 • 01.07.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 07.07.2020. – Seminārs “Emocionālā inteliģence. Emociju vadība” III daļa, SPC “Priedīte” darbiniekiem, pasniedzēja S. Zīmele.
 • 09.07.2020. – Seminārs “Emocionālā inteliģence. Emociju vadība” IV daļa, SPC “Priedīte” darbiniekiem, pasniedzēja T. Uzole.
 • 17.07.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 03.08.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 07.08.2020. – Seminārs “Personas datu aizsardzības likums”, pasniedzējs J. Rutka.
 • 18.08.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 28.08.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 08.10.2020. – Supervīzija SPC “Priedīte” darbiniekiem, supervizore M. Zakriževska-Belogrudova.
 • 16.10.2020. – Tikšanās SPC "Priedīte" ar Daugavpils plisētas domes deputātiem – H. Soldatjonoku un N. Kožanovu.
 • 22.02.2021. – Tiešsaistes seminārs un ekspertu diskusija “Eiropas diena noziegumos cietušajiem 2021”.
 • 23.03.2021., 27.03.2021. – Tiešsaistes kursi “Pirmā palīdzība” SPC “Priedīte” darbiniekiem.
 • 12.04.2021. – SPC “Priedīte” darbinieku kopēja sapulce iestādes reorganizācijas jautājumā.
 • 27.05.2021. – Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par saskarsmi ar bērniem ārpus ģimenes aprūpē. Apmācības “Zoom” platformā.
 • 24.08.2021. – “Seni” kursi SPC “Priedīte” darbiniekiem par pacientu aprūpes “Seni” firmas līdzekļu lietošanu.