Pakalpojumi

  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem ieskaitot, atsevišķos gadījumos, ja bērns turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, līdz 24 gadiem ieskaitot.
  • Iestādes struktūrvienība Dienas centrs – dienas laikā nodrošināt sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas un mākslas vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbības bērniem.