Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem „Priedīte” ir Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem “Priedīte” darba uzdevumi cieši saistīti ar MK noteikumu un citu normatīvo aktu noteiktajām prasībām.

Misija

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un  jauniešiem „Priedīte” funkcijas ir nodrošināt bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem ieskaitot, atsevišķos  gadījumos, ja bērns turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, līdz 24 gadiem ieskaitot, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē, nodošanu adopcijā, aizbildnībā vai audžuģimenē.

Vizija

Turpināt un pilnveidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem. Sniegt Dienas centra pakalpojumus bērniem.  

Jaunumi