Struktūra

  • Vadītāja
  • Vecākā sociālā darbiniece
  • Sociālā darbiniece
  • Sociālais pedagogs
  • Psihologs
  • Medicīnas māsa
  • Sociālais rehabilitētājs
  • Sociālā aprūpētāja
  • Aprūpētāja