Pasākumi oktobrī

05.11.2019

Pasākumi oktobrī

Oktobrī bērni turpināja apgūt zināšanas mācību iestādēs un saņēma starpvērtējumus pirms rudens brīvlaika. Ārpus rudens brīvlaika pasākumiem, oktobrī notika vēl divas nozīmīgas tikšanās -   

11.10. Pie mums ciemos atbrauca Krievijas Federācijas vēstniecības pārstāvji ar dāvanām un Krievu nama radošais kolektīvs ar priekšnesumu.

12.10. Notika vasaras nometnes “Virogna” dalībnieku tikšanās – mūsu bērni piedalījās pieredzes apmaiņā un kopīgos pasākumus ar citiem nometnes dalībniekiem.