Pasākumi novembrī

02.12.2019

Pasākumi novembrī

02.11. Pie mums ciemos Viktorija Sporāne ar ciemiņiem no Rīgas - labdarības akcija.

10.11. Svētki disko stilā – labdarības akcija.

15.11. Pasākums par godu Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai – “Latvijai 101”.

18.11. Kafejnīcas “Šokoladņa” apmeklējums par godu 18. novembra svētkiem.

18.11. Pie mums ciemos brīvprātīgie no Krievu nama.

24.11. Ekskursija uz Anīkščiem, Lietuva.

30.11. Pirts diena.